naam
Dhr dr ir Herman Bussemaker

Herman Bussemaker (Soerabaja 1935) verbleef tijdens de Japanse bezetting op de onderneming van zijn ouders boven Batoe. Zijn vader, krijgsgevangene, kwam om bij de torpedering van de Junyo Maru. Tijdens de bersiap verbleef Bussemaker in vier bersiapkampen. Pas in maart 1947 volgde evacuatie; in november 1950 kwam hij in Nederland aan.
    Afgestudeerd aan de TU Eindhoven, maakte hij carrière in het bedrijfsleven. In 2001 promoveerde hij op de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific; in 2005 verscheen zijn boek over de bersiap.
    Van 1997 tot 2004 was Bussemaker voorzitter van de Vereniging KJBB. Hij is voorzitter van het Indisch Platform, en lid van diverse commissies, zoals die bij het project “Afscheid van Indië”, een inmiddels voltooid project van het Nationaal Archief.