naam
Dhr prof. dr mr Cees Fasseur

Cees Fasseur was van 1977 tot 2001 verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar in de overzeese geschiedenis, in het bijzonder die van Indonesië. Tevens vervulde hij verschillende juridische functies, onder meer die van raadsheer in het gerechtshof te
Amsterdam van 2001 tot 2006. Hij schreef een boek over de opleiding van Nederlandse bestuursambtenaren, De Indologen, Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam 1993, herdrukt in 2003) en verschillende boeken over het koningshuis.