naam
Dhr dr Fridus Steijlen

Dr Fridus Steijlen is onderzoeker en stafmedewerker bijzondere projecten bij het KITLV te Leiden. Daar is hij o.a. betrokken bij het project ‘Bringing History Home’ en het ‘Indisch Knooppunt’.
    Steijlen maakte deel uit het project waarbij Indische Nederlanders werden geïnteviewd over hun persoonlijke ervaringen in Indië om zo die (persoonlijke) geschiedenissen te bewaren (St. Mondelinge Geschiedenis Indonesië). Dit project wordt nu voortgezet als Samenwerkingsverband Mondelinge Geschiedenis Indonesië met als doel het in stand houden van het netwerk dat de stichting had opgebouwd en de voortzetting van de uitwisseling van ervaringen.