Smeltkroes Batavia; Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië (Groningen 1988),
door J.G. Taylor
 
Soos en samenleving in tempo doeloe (Den Haag 1966),
door Hein Buitenweg
 
Uit Indië geboren; Vier eeuwen familiegeschiedenis (Zwolle 1997),
door Wim Willems (red.)
 
‘De Bataviasche schouwburg; Enkele aspecten van het culturele leven in Batavia/Jakarta’, in: Jambatan 7 (1989) dl 2, 47-63,
door M. Bellen
 
‘Geschiedenis van de Indo’s tot 1942’, in: M. Bossenbroek e.a. (red.), Weerzien met Indië, nr. 26 (Zwolle 1995),
door Dane Beerling