Baboe Engko met 'haar' kinderen: Bertha Kerkhoven en Karel Kerkhoven, omstreeks 1900. Theeonderneming Gamboeng, gelegen op de westelijke helling van Goenoeng Tilu, Preanger, West-Java.
(Foto: collectie Indisch Thee-en Familie-Archief van der Hucht c.s.,
Driebergen)