De Indische School
Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur en geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders. Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voorkennis niet altijd in de juiste context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen en heeft het initiatief genomen tot De Indische School, een educatief programma rond de Indische (cultuur)geschiedenis en (post)koloniale geschiedschrijving, georganiseerd in het Bibit-Theater van de Tong Tong Fair. Stichting Tong Tong is de oudste Indische culturele stichting van Nederland.

Missie Stichting Tong Tong
De doelstelling van Stichting Tong Tong is het stimuleren van de Indische cultuur, en het bevorderen van de kennis over Indische mensen en hun (cultuur-)geschiedenis.
Belangrijkste middel daartoe is het organiseren van de jaarlijkse Tong Tong Fair (voorheen: Pasar Malam Besar) op het Malieveld in Den Haag.

Op de Tong Tong Fair wordt de vermenging van Oost en West in al haar variëteiten beleefd. De Indische (Euraziatische) cultuur, een samensmelting van Oost en West, is een van de oudste mengculturen ter wereld. Het Indische manifestatie bestaat uit de Grand Pasar, de beroemde Oost-West-beurs,  de Eetwijk, met tientallen Aziatische restaurants en waroengs, en het Tong Tong Festival, showcase voor de beste mix van Oost en West in podiumkunsten en actualiteit, met medewerking van artiesten, auteurs en wetenschappers uit binnen- en buitenland. In de entreeprijs van de Tong Tong Fair is een theater-passe-partout voor het Tong Tong Festival inbegrepen.

Daarnaast maakt Stichting Tong Tong tentoonstellingen en is zij uitgever van boeken, het tijdschrift De Sobat, de boekenkrant Indisch Anders en de programmakrant Pasarkrant.