Welkom bij De Indische School

 

De Indische School is een educatief programma rond de Indische (cultuur)geschiedenis en (post)koloniale geschiedschrijving. De Indische School is een initiatief van Stichting Tong Tong en wordt georganiseerd in het Bibit-Theater van de Tong Tong Fair in Den Haag.

In 2008 ging de eerste editie van De Indische School van start. Deskundige docenten gaven tweemaal per dag basislessen op het gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie; zoveel mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht.

De docenten van De Indische School hebben allen een wetenschappelijke opleiding genoten en vrijwel allen hebben wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van de (post)koloniale geschiedenis. De meesten zijn wetenschappelijk onderzoeker, docent aan universiteit, hogeschool of middelbare school, of zijn promovendus.

Er is echter geen speciale voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien jaar kan deze basislessen volgen. Al bijna 7.000 mensen bezochten de afgelopen drie jaar De Indische School in het Bibit-Theater.

Op deze website vindt u de samenvattingen van alle lessen van De Indische School 2008-2009-2010; de uitgebreide tekst kunt u downloaden. Toegevoegd zijn leeslijsten, als leidraad voor verdere studie.

 

Namens alle docenten van De Indische School en de medewerkers van Stichting Tong Tong: veel lesplezier!