naam
Mw mr dr Patricia Tjiook-Liem

Na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam volgde het onderzoek naar de rechtspositie van de Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942, waarop Patricia Tjiook-Liem in 2009 in Leiden promoveerde. Die rechtspositie werd beschreven in samenhang met de geschiedenis van het koloniale recht en het gevoerde wetgevings- en bestuursbeleid.
Het recht in Nederlands-Indië tijdens en aan het einde van de koloniale periode en de werking daarvan op de bevolking blijven een belangrijke plaats innemen bij haar verdere onderzoek. Voor de Indische School verzorgde zij in 2008 en 2009 de les Staatkunde over de rechtspositie van de diverse bevolkingsgroepen in Indië tot 1942 (classificatie, gelijkstelling en onderdaanschap). In 2010 volgde een staatkundeles in relatie tot de Max Havelaar.