naam
Dhr mr dr ir Jan A. Somers

Jan Albert Somers werd op 22 november 1930 geboren in Soerabaja, Nederlandsch-Indië. Hij behaalde het diploma HBS-B aan de Rijks Hogere Burgerschool te Vlissingen. Na zijn opleiding tot reserve-officier in Breda volgde hij de studie tot civiel ingenieur, civiele gezondheidstechniek, aan de Technische Hogeschool in Delft. Als wetenschappelijk onderzoeker was Somers werkzaam bij TNO.
    In 1996 studeerde Jan Somers af op Nederlands recht, staatkundig-juridisch, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2001 volgde promotie aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift De VOC als volkenrechtelijke actor. In 2005 verscheen mede dankzij financiële steun van Stichting Het Gebaar Nederlandsch-Indië: Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale relatie.