naam
Dhr drs Hans Straver

Hans Straver (1947) studeerde Algemene Literatuurwetenschap. Als docent van Pedagogische Academie ‘De Eekhorst’ te Assen, raakte hij in de jaren tachtig betrokken bij de Drentse projecten ‘bicultureel onderwijs’ en de opleiding van leraren Molukse Taal en Cultuur.
    Vanaf 1988 is hij als wetenschappelijk medewerker en redacteur verbonden aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers. Hij werkte onder meer mee aan onderwijskundige publicaties en aan uitgaven op het gebied van Molukse orale cultuur, literatuur, geschiedenis en ontwikkelingseducatie.