naam
Mw drs Esther Tak

Esther Tak studeerde af op het westers toneel en cabaret in Indië in de periode 1850-1942 (Universiteit Leiden, 1995). Zij publiceerde artikelen over theater in Indië en initieerde theatervoorstellingen in het Bibit-Theater van de Pasar Malam Besar.
    In 2000 was de première van het door haar geproduceerde stuk De familie Roos; Indische mensen in Den Haag, een bewerking van P.A. Daums Indische mensen in Holland, dat een jaar later opnieuw gespeeld werd bij het 150-jarig jubileum van het KITLV in Leiden.
    Met tussenpozen werkt ze aan een onderzoek naar het culturele leven in Makassar (1800-1942), en dan m.n. de podiumkunsten.