naam
Mw drs Adrienne Zuiderweg

Adrienne Zuiderweg is neerlandica en doet onderzoek in binnenlandse en buitenlandse bibliotheken, archieven en museale collecties voor haar promotieonderzoek: de reconstructie van het literaire en culturele leven in Batavia (1619-1811).
    Ze publiceert en geeft lezingen over Batavia en de Verenigde Oost-Indische Compagnie vanuit literatuur- en cultuurhistorisch perspectief. Ze is redactielid van het tijdschrift Indische Letteren van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde.
    In samenwerking met de Werkgroep Indisch Erfgoed Apeldoorn en de Stichting Klein Bronbeek organiseert ze op het landgoed Bronbeek in Arnhem lezingen en optredens over Indië, Indonesië en de Republik Indonesia.