naam
Dhr dr Wim Ravesteijn

Wim Ravesteijn (1954) is als universitair docent verbonden aan de sectie Technologiedynamica en Duurzame Ontwikkeling van de Technische Universiteit Delft (faculteit Techniek, Bestuur en Management). Hij verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op de gebieden van techniekgeschiedenis, techniekdynamica en sociologie van arbeid, organisatie en economische orde.
    Hij is op de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de culturele antropologie en de niet-westerse sociologie. Zijn onderzoeksspecialisatie is watermanagement vanuit historisch en internationaal perspectief. Hij heeft onder meer gepubliceerd over aangepaste technologie, de opleiding van ingenieurs en de ontwikkeling van infrastructurele voorzieningen in Nederlands-Indië/Indonesië.