naam
Dhr dr Pieter Drooglever

Historicus Pieter Drooglever (1941) was tot voor kort werkzaam bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Voor dit instituut deed hij o.a. onderzoek naar de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië in de jaren 1950-1963. Ook onderzocht hij hoe werd omgegaan met het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s, en hieruit kwam het boek Een daad van vrije keuze; De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht voort. Centraal hierin staan de aanloop naar en de gebeurtenissen in 1969 rond de volksraadpleging in Nieuw-Guinea.