naam
Dhr drs Nico van Horn

Nico van Horn (1951) studeerde sociaal-economische geschiedenis in Leiden. Na een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker richtte hij zich op archiefwerk (Nationaal Archief, Haags Gemeentearchief), en nu werkt hij als archivaris bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden.
    Van Horn is verder secretaris van Stichting De Sportwereld, een groep enthousiaste mensen die de bestudering van sportgeschiedenis en de zorg voor sportarchieven bevordert; voor het stichtingsmagazine levert hij regelmatig bijdragen, en ook schreef Van Horn boeken over de geschiedenis van roeiverenigingen. Daarnaast houdt Van Horn lezingen over de geschiedenis van de roeisport en sport in Nederlands-Indië.