naam
Dhr dr Ton Kappelhof

Ton Kappelhof (1948) studeerde geschiedenis in Utrecht; in 1977 behaalde hij het diploma archivist A, zijn promotie volgde in 1986.
In de jaren ’80 en ’90 hield Kappelhof veel lezingen voor amateur-historici en historische en genealogische verenigingen, en verzorgde hij cursussen over de techniek van het archiefonderzoek.
Sinds 1999 werkt Kappelhof bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) aan de onderzoeksgids 'Godsdienstpolitiek in Nederlands-Indië, in het bijzonder ten aanzien van de Islam 1816-1942', en aan de onderzoeksgidsen 'Sociale Zorg en Rechtsherstel' en 'Opsporing en Verificatie'. Via deze projecten worden o.a. archieven m.b.t. de Japanse bezetting van Indië toegankelijk gemaakt.
Sinds 2008 is Ton Kappelhof projectleider 'Repertorium Missie en Zending 1800-1960'.