naam
Dhr drs Mark Loderichs

Mark Loderichs (1963) is historicus en freelance onderzoeker. Hij werkte bij het Nationaal Archief aan het project ‘Afscheid van Indië’ (2005-2008), hij was redacteur bij het Indische tijdschrift ’Moesson’ (1993-1998) en hij werkte mee aan de publicaties ’Medan; Beeld van een stad ’(1997), ’Rumphius’ wonderwereld’ (2004) en ’Verhalen in documenten’ (2008).
    Momenteel doet Mark Loderichs promotieonderzoek naar het Nederlandse militaire beleid tijdens de Java-oorlog (1825-1830).