naam
Dhr drs Martin Elands

Martin Elands (1967) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1986-1992) met als specialisatie ‘internationale betrekkingen’. Na zijn studie trad hij in dienst bij de Sectie Militaire Geschiedenis (SMG) van de Koninklijke Landmacht en publiceerde o.m. deelstudies over het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië (1942-1950).
Sinds 1 januari 2000 is Martin Elands senior wetenschappelijk en beleidsmedewerker (militair-historicus) bij het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut, dat het verbeteren van de nazorg en het vergroten van maatschappelijke erkenning voor veteranen als doelstelling heeft en dat belast is met de uitvoering van een deel van het veteranenbeleid. Martin Elands is onder meer redactielid van het Nederlandse veteranentijdschrift 'Checkpoint'.