naam
Dhr dr Gerrit Knaap

Gerrit Knaap (1954) vervulde van 1979 tot 1990 diverse onderzoek- en onderwijsfuncties bij o.m. de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden.
    Van 1990 tot 2006 was hij als afdelingshoofd bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde verantwoordelijk voor het beheer van de bijzondere collecties. Hij was mede-oprichter/secretaris van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, en projectleider van het VOC-Kenniscentrum. In 2006 werd Knaap programmaleider bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag; voor deze les zal hij gebruik maken van de onderzoeksresultaten van het project ‘Godsdienstpolitiek in Nederlands-Indië, in het bijzonder ten aanzien van de Islam, 1816-1942’, dat door dit instituut wordt uitgevoerd.
    Knaaps belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder naar Indonesië in de koloniale tijd, en dan vooral naar de wisselwerking tussen Westerse en niet-Westerse personen en instellingen.