De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke indeeling der bevolking van Nederlandsch-Indië (Wageningen 1934),
door W.E. van Mastenbroek
 
Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië (Amsterdam 1932), dl I, hoofdstuk II, 78-120,
door Ph. Kleintjes
 
‘De bevolkingsgroepen in het Nederlandsch-Indische recht’, Koloniale Studiën, jrg 17 (1933) dl II, 652-688,
door W.F. Prins
 
‘Het rascriterium en het overheidsbeleid in Nederlandsch-Indië’, Internationale Spectator; Tijdschrift voor internationale politiek, jrg 20 (1966) 852-853,
door S.L. van der Wal
 
‘Hoeksteen en struikelblok, Rasonderscheid en overheidsbeleid in Nederlands-Indië’, Tijdschrift voor geschiedenis, nr.105 (1992) 218-242,
door Cees Fasseur; ook verschenen in de bundel C.Fasseur, De weg naar het paradijs (Amsterdam 1995) p. 139-171